สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
บทความ by Fr. MANOP
การสัมมนาผู้นำวิถีชุมชนวัด แขวงศรีราชา วันเสาร์ที่ 2 กค 2022 (อ่าน 560) 06 ก.ค. 65
แนวทางในการเขียนโครงการตามแผนอภิบาล 2020-2030 ของสภาอภิบาลวัด (อ่าน 573) 06 ก.ค. 65
การนำแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2022 สู่การปฎิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 17 ยุทธศาสตร์ (อ่าน 536) 21 มิ.ย. 65
ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก (อ่าน 522) 22 พ.ค. 65
เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะที่ดีย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน ... นี่คือหน้าที่หลักของสมาชิกสภาอภิบาลวัดทุกคน (อ่าน 532) 17 พ.ค. 65
บทบาทหน้าที่ของ 6 ฝ่ายในสภาอภิบาลวัดจากแถลงการณ์สมัชชาปี 2022 (อ่าน 478) 12 พ.ค. 65
การภาวนาจากพระคัมภีร์ (อ่าน 451) 02 พ.ค. 65
การภาวนาจากใจ (อ่าน 420) 21 เม.ย. 65
ความยิ่งใหญ่ของอับราฮัม (อ่าน 429) 21 เม.ย. 65
แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 477) 30 มี.ค. 65
สภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลจันทบุรี ตอนที่ 3 (อ่าน 548) 24 มี.ค. 65
สภาอภิบาลวัด ในสังฆมณฑลจันทบุรี ตอนที่ 2 (อ่าน 425) 18 มี.ค. 65
สภาอภิบาลวัด ในสังฆมณฑลจันทบุรี ตอนที่ 1 (อ่าน 478) 16 มี.ค. 65
ไขปัญหาเรื่องการแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน วิถีชุมชนวัดในสังฆมณฑลจันทบุรี ( ตอนที่ 2 ) (อ่าน 482) 14 มี.ค. 65
ไขปัญหาเรื่องการแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน ของวิถีชุมชนในสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 470) 11 มี.ค. 65
สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี สภาอภิบาลและวิถีชุมชนวัด (อ่าน 562) 07 มี.ค. 65
จากใจพ่อมานพ (อ่าน 552) 26 ม.ค. 65
เหตุใดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงจำเป็นต่ออนาคตของประเทศไทย (อ่าน 629) 30 ธ.ค. 64
สมาชิกวิถีชุมชนที่อยู่รุ่นใหญ่ (อ่าน 558) 28 ธ.ค. 64
ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส (อ่าน 729) 06 ธ.ค. 64
การทำให้เยาวชนมาวัดและ มีส่วนร่วมกิจกรรมในวัด (อ่าน 656) 22 พ.ย. 64
ศิลปะของการฟังอย่างตั้งใจ (อ่าน 698) 02 พ.ย. 64
วิถีชุมชนฯ ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยศีลมหาสนิท (อ่าน 575) 11 ต.ค. 64
ประเมินงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 603) 11 ต.ค. 64
วิถีชุมชนวัดไม่ใช่แค่เรื่องแบ่งปัน พระวาจา 7 ขั้นตอนเท่านั้น ??? (อ่าน 509) 26 ก.ย. 64
เคล็ดลับสำหรับการอธิษฐานภาวนาจากพระคัมภีร์ (อ่าน 628) 22 ก.ย. 64
หลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรกับการช่วยเหลือ แบ่งปันให้ผู้อื่น ของวิถีชุมชนวัด (อ่าน 667) 18 ส.ค. 64
การแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน (อ่าน 602) 09 ส.ค. 64
ประชุมทีมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (อ่าน 522) 02 ส.ค. 64
เรื่องน่าทึ่งจากหนังสืออพยพ (อ่าน 534) 28 ก.ค. 64