สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
บทความ by Fr. MANOP
เหตุใดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงจำเป็นต่ออนาคตของประเทศไทย (อ่าน 172) 30 ธ.ค. 64
สมาชิกวิถีชุมชนที่อยู่รุ่นใหญ่ (อ่าน 186) 28 ธ.ค. 64
ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส (อ่าน 321) 06 ธ.ค. 64
การทำให้เยาวชนมาวัดและ มีส่วนร่วมกิจกรรมในวัด (อ่าน 290) 22 พ.ย. 64
ศิลปะของการฟังอย่างตั้งใจ (อ่าน 344) 02 พ.ย. 64
วิถีชุมชนฯ ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยศีลมหาสนิท (อ่าน 281) 11 ต.ค. 64
ประเมินงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 279) 11 ต.ค. 64
วิถีชุมชนวัดไม่ใช่แค่เรื่องแบ่งปัน พระวาจา 7 ขั้นตอนเท่านั้น ??? (อ่าน 215) 26 ก.ย. 64
เคล็ดลับสำหรับการอธิษฐานภาวนาจากพระคัมภีร์ (อ่าน 318) 22 ก.ย. 64
หลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรกับการช่วยเหลือ แบ่งปันให้ผู้อื่น ของวิถีชุมชนวัด (อ่าน 312) 18 ส.ค. 64
การแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน (อ่าน 282) 09 ส.ค. 64
ประชุมทีมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (อ่าน 214) 02 ส.ค. 64
เรื่องน่าทึ่งจากหนังสืออพยพ (อ่าน 277) 28 ก.ค. 64
อับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อ (อ่าน 289) 28 ก.ค. 64
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 (อ่าน 227) 28 ก.ค. 64
คุณลักษณะที่สำคัญ 10 ข้อของการเป็นครูตามแบบพระเยซู (อ่าน 241) 28 ก.ค. 64
การแบ่งปันพระวาจาทางไลน์ (อ่าน 234) 28 มิ.ย. 64
“คำว่า รัก ในพระคัมภีร์มี 4 คำที่ให้ความหมายต่างกัน” (อ่าน 305) 17 มิ.ย. 64
โทบิตและโทบียาห์ ชีวิตของพวกเขาก็เหมือนของเรา ! ข้อคิดจากหนังสือโทบิตในพันธสัญญาเดิม (อ่าน 323) 14 มิ.ย. 64
ขั้นตอนของทำวิถีชุมชนวัดตามวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลจันทบุรี (อ่าน 207) 02 มิ.ย. 64
วิถีชุมชนฯ ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยศิลมหาสนิท (อ่าน 207) 02 มิ.ย. 64
Jesus, The Ultimate Great Teacher (อ่าน 182) 27 พ.ค. 64
SCCs CHANTHABURI DIOCESE (อ่าน 183) 27 พ.ค. 64
การสร้างทีมงานตามรูปแบบของพระเยซู (อ่าน 218) 27 พ.ค. 64
คุณลักษณะ 4 ประการของการเป็นคริสตชนกลุ่มย่อย (อ่าน 183) 19 พ.ค. 64
เสียงเรียกร้องจากพระสังฆราชแห่งเอเชียที่บันดุงในปี 1990 เกี่ยวกับเรื่องวิถีชุมชนวัด (อ่าน 170) 17 พ.ค. 64
คริสตชนกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่ หรือ ชุมชนเล็กๆรอบๆวัดใหญ่ (อ่าน 165) 17 พ.ค. 64
จิตวิญญาณ 7 ข้อของการเป็นพระศาสนจักรในรูปแบบใหม่ (อ่าน 175) 16 พ.ค. 64
ข้อคิดและเนื่อหาโดยสรุปของจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส (อ่าน 217) 15 พ.ค. 64
วิถีชุมชนวัดอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ (อ่าน 176) 15 พ.ค. 64