สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
วารสารวิถีชุมชนสังฆมณฑลจันทบุรี
การอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 (อ่าน 81) 01 ธ.ค. 64
บรรยากาศการอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่ 2 (ซีนอด) (อ่าน 118) 24 พ.ย. 64
วารสารวิถีชุมชนวัด ฉบับที่ 14/2021 ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 41) 20 ก.ค. 64
วารสารวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2021 ฉบับที่ 12/2021 (อ่าน 77) 27 เม.ย. 64