สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
วารสารวิถีชุมชนสังฆมณฑลจันทบุรี
วารสารวิถีชุมชนวัด ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมิถุนายน 2022 หลังมาตราการผ่อนปรนโควิด-19 (อ่าน 61) 17 มิ.ย. 65
งานชุมนุมคนวิถีจันท์ ครั้งที่ 4/2022 และการมอบประกาศนียบัตรผู้นำวิถีชุมชนวัดรุ่นที่ 2 (ซีนอด) (อ่าน 164) 25 ก.พ. 65
การอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 (อ่าน 165) 01 ธ.ค. 64
บรรยากาศการอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่ 2 (ซีนอด) (อ่าน 208) 24 พ.ย. 64
วารสารวิถีชุมชนวัด ฉบับที่ 14/2021 ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 111) 20 ก.ค. 64
วารสารวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2021 ฉบับที่ 12/2021 (อ่าน 156) 27 เม.ย. 64