สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
วารสารวิถีชุมชนสังฆมณฑลจันทบุรี
วารสารวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี เดือนตุลาคม ฉบับที่ 21/2022 (อ่าน 38) 13 พ.ย. 65
วารสารวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี เดือนกันยายน ฉบับที่ 20/2022 (อ่าน 150) 05 ต.ค. 65
วารสารวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี ฉบับที่ 19 (อ่าน 164) 01 ก.ย. 65
วารสารวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี ฉบับที่ 18/2565 ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 183) 19 ส.ค. 65
วารสาร วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี ฉบับที่ 17 ปี ค.ศ. 2022 (อ่าน 178) 21 ก.ค. 65
วารสารวิถีชุมชนวัด ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมิถุนายน 2022 หลังมาตราการผ่อนปรนโควิด-19 (อ่าน 170) 17 มิ.ย. 65
งานชุมนุมคนวิถีจันท์ ครั้งที่ 4/2022 และการมอบประกาศนียบัตรผู้นำวิถีชุมชนวัดรุ่นที่ 2 (ซีนอด) (อ่าน 263) 25 ก.พ. 65
การอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 (อ่าน 258) 01 ธ.ค. 64
บรรยากาศการอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี รุ่นที่ 2 (ซีนอด) (อ่าน 299) 24 พ.ย. 64
วารสารวิถีชุมชนวัด ฉบับที่ 14/2021 ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 196) 20 ก.ค. 64
วารสารวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2021 ฉบับที่ 12/2021 (อ่าน 250) 27 เม.ย. 64