สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
บทความ by Fr. MANOP
ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส
ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส (The true meaning of Christmas)

บทนำ
 
            ความหมายของคริสต์สมาสบนพื้นฐานพระคัมภีร์ เข้าใจง่ายๆ นำไปขยายความต่อได้ เพราะบางครั้งเราก็พูดนอกเหนือความจริงจากพระคัมภีร์ และกลายเป็นเรื่องเล่าสั้นๆให้เข้าใจ แต่ไม่ใช่ความจริงในเรื่องการบังเกิดของพระเยซูที่เราฉลองกันในวันคริสต์มาส จึงขอเสนอบทความสั้นๆเพื่อตอบคำถามครับ

          ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสคือการฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งมีชีวิตอยู่ในอิสราเอลเมื่อ 2,000 ปีก่อน และผู้นี้เองที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของเรา (1 โครินธ์ 15 1-4; 1 เปโตร 2:24) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราใช้คำว่า "ความหมาย" เรากำลังพูดถึงจุดประสงค์ของการประสูติของพระองค์ที่คริสต์มาสควรจะเฉลิมฉลอง จุดประสงค์ของพระองค์คือเพื่อเสด็จมาในโลกและเป็นหนึ่งในพวกเรา เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากบาป พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่ง พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในเนื้อหนัง (ยอห์น 1:1, 14; โคโลสี 2:9) พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สองของพระตรีเอกภาพซึ่งโดยกำเนิดจากพระแม่มารีย์ ถูกสร้างมาภายใต้ธรรมบัญญัติ (กาลาเทีย 4:4) และอยู่ภายใต้การทดลองและข้อจำกัดแบบเดียวกับเรา
 
          คริสต์มาสเป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกของเรา เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงแสดงความสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ใจของพระเจ้า และโดยผ่านพระราชกิจแห่งการดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์และการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของเรา ที่ทุกคนที่วางใจในพระองค์ จะรอดจากการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้า
 
       “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรเข้ามาในโลกเพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อโลกจะรอดโดยพระองค์” (ยอห์น 3:16-17)

 
       
        ดังนั้น คริสต์มาสควรจะเป็นช่วงเวลาของปีเมื่อเราเฉลิมฉลองการประสูติของพระคริสต์ น่าเสียดายที่มันได้กลายเป็นวันหยุดทางการค้ามากกว่าที่จะเป็นวันหยุดทางศาสนา ส่วนใหญ่รู้จักกันว่าเป็นช่วงที่ธุรกิจทำเงิน ให้คนให้ของขวัญ ให้เด็กๆ ตื่นเต้น ไปงานเลี้ยง ฯลฯ “เหตุผลของฤดูกาล” น่าจะเป็นพระเยซู ไม่ใช่ของขวัญ ไม่ใช่งานเลี้ยง และไม่ใช่ ดู "เกมอะไรๆ" แน่นอนว่าการจัดงานเฉลิมฉลอง การเข้าร่วมงานปาร์ตี้ และการชมเกมใหญ่นั้นไม่ผิด เป็นเพียงว่าความหมายของคริสต์มาสควรจะเป็นการยอมรับและความซาบซึ้งในการเกิดของผู้ที่รักเราและสละชีวิตเพื่อพวกเรา
 
       • “บัดนี้การประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ เมื่อพระมารดาของพระองค์มารีย์ หมั้นกับโยเซฟ ก่อนที่พวกเขาจะมารวมกันเป็นสามี ภรรยา พระจิตทรงให้พระนางตั้งครรภ์แล้ว” (มัทธิว 1:18)
 
       • “ในเดือนที่หกทูตสวรรค์คาเบรียลถูกส่งจากพระเจ้าไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีที่เรียกว่านาซาเร็ธ 27 ถึงหญิงพรหมจารีที่หมั้นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นเชื้อสายของดาวิด และหญิงพรหมจารีนี้ชื่อมารีย์ 28 เมื่อเข้ามาแล้ว พระองค์ตรัสกับนางว่า จงยินดีเถิด ทานผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน 29 แต่นางรู้สึกงุนงงกับถ้อยคำนี้มาก และใคร่ครวญว่านี่เป็นคำทักทายเช่นไร 30 ทูตสวรรค์พูดกับนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย เพราะท่านได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า 31 “ดูเถิด ท่านจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย และเจ้าจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู 32 “เขาจะยิ่งใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของผู้สูงสุด และพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดราชบิดาแก่เขา 33 และพระองค์จะทรงครอบครองวงศ์วานของยาโคบเป็นนิตย์ และอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด” (ลูกา 1:26-33)
 
        การบังเกิดของพระเยซูจากหญิงพรหมจารีได้รับการพยากรณ์ไว้ก่อนแล้วในพันธสัญญาเดิม คือมีการพยากรณืไว้ก่อนล่วงหน้า แสดงว่าพระเจ้ามีแผนการของพระองค์ไว้แล้วเพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ
        • “ดังนั้น พระเจ้าเองจะประทานหมายสำคัญแก่ท่าน ดูเถิด หญิงพรหมจารีจะคลอดบุตรและคลอดบุตรชาย และเธอจะเรียกชื่อพระองค์ว่า อิมมานูเอล” (อิสยาห์ 7:14)
        • “เด็กจะเกิดมาเพื่อเรา ลูกชายจะมอบให้เรา และรัฐบาลจะพักอยู่บนบ่าของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะเรียกว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราชา” (อิสยาห์ 9:6)
 

       พระเยซูเจ้าจึงเป็นต้นเหตุของฤดูกาลนี้ และพระองค์สมควรได้รับการเฉลิมฉลอง ไม่ใช่อะไรอย่างอื่น
พระเยซูให้ความหมายกับคริสต์มาส พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าในเนื้อหนัง สมบูรณ์แบบ บริสุทธิ์ และเป็นผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นผู้ให้ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส
 

บทสรุป
       เนื่องจากปีนี้เราอาจจะไม่ได้ฉลองกันอย่างที่เคยเพราะติดเรื่องโควิด แต่เราสามารถฉลองในจิตใจเรา ทำความเข้าใจถึงการมาบังเกิดของพระองค์ แผนการของพระที่จะช่วยมนุษยืให้รอด การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระ การยอมรับสภาพมนุษย์ของพระ เหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราฉลอง และสำหรับเรา จะหาของขวัญอะไรดีให้กับพระองค์ ให้กับพี่น้องของเรา
 
 
Written by Matt Slick M. Div. Merry christmas to you all.
ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน
Manop.

 
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2564,10:43   อ่าน 321 ครั้ง