สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
ภาพแห่งความประทับใจที่เป็นรูปธรรม
การอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรีครั้งที่2/2
การอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรีครั้งที่2/2
ภาพบรรยากาศ
B1 ชุมชนคริสตชนย่อยเป็น "บ้านสำหรับทุกคน"
B2 ชุมชนคริสตชนย่อยและความหมายสำคัญ 4 ประการ
บรรยายแบ่งปันโดยซิสเตอร์นงลักษณ์  สันจิตรโพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,10:24   อ่าน 459 ครั้ง