สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
ดุย้อนหลังได้ที่ Video by SIMON
เรียนรู้หนังสือกิจการอัครสาวก/สมาธิ
เรียนรู้หนังสือกิจการอัครสาวก
 
   วันที่ 11 ก.ค 2021 คณะซิสเตอร์คณะรักกางเขน ซิสเตอร์ขัวเรียม  เพียรรักษา จัดกิจกรรม เรียนรู้หนังสือกิจการอัครสาวกให้กับ ยุวนิส  ยุวชนรักกางเขน  และลูกลัมแบรต์   เเรียนรู้หนังสือกิจการอัครสาวกพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รักพระวาจาของพระเจ้า

           

วันที่ 19 ก.ค 2021 ยุวนิสรักกางเขน จันทบุรี  เรียนรู้สมาธิ และการแบ่งปันพระวาจา

   
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,11:31   อ่าน 397 ครั้ง